Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
 
Список на членови од "Прилеп"

За подетални информации кликнете на името

Презиме и име е-mail Институција Град
Костадин Кепески Пензиониран-a Прилеп
Александар Миткоски НУЗЗСК Музеј Прилеп Прилеп
Роза Топузова - Каровска ЈНУ Интитут за старословенска култура Прилеп
д-р Бранислав Ристески ЈНУ Интитут за старословенска култура Прилеп
д-р Бошко Бабиќ Починат-a Прилеп
м-р Паре Зареска ЈНУ Интитут за старословенска култура Прилеп
м-р Христијан Талески ЈНУ Интитут за старословенска култура Прилеп
м-р Иван Ристески ЈНУ Интитут за старословенска култура Прилеп
Игор Чочков Невработен-a Прилеп
Бранислав Атанасоски ЈНУ Интитут за старословенска култура Прилеп
Благица Талеска ЈНУ Интитут за старословенска култура Прилеп
Благоја Китаноски Починат-a Прилеп
Веселинка Боцевска Невработен-a Прилеп
Габриела Христовска НУЗЗСК Музеј Прилеп Прилеп
Душко Темелкоски НУЗЗСК Музеј Прилеп Прилеп
Лилјана Кепеска Пензиониран-a Прилеп

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop