Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Јовица Станковски

Роден на 13.01.1949 година во Куманово. Дипломирал на Машински факултет во Скопје во 1975 година. Во 1986 година дипломирал на Историја на уметност со археологија исто така во Скопје. Во мометов е директор на Н.У.Музеј - Куманово

Во дејност култура ги обавувал следниве функции :

1983/84 година Претседател на Републички СИЗ за Култура; 1986 до 1989 година директор на Народен тетар во Куманово и 1999 до 2003 година директор на Народен музеј во Куманово од декември 2006 година директор на Н.У.Музеј-Куманово.

Библографија:

-Праисториско светилиште во с.Шопско Рударе - Кратовско - Перперек И - Перперек и прилежаштијат му микро регион, Зборник, Нов Блгарски университет, Софија 2001 година;
- “ Татиќев Камен “ – мегалитска опсерваторија и светилиште, Музејски гласник бр.7 - 9, Народен музеј - Куманово во Куманово, 2002 година;
-Три мегалитни споменици во кумановскиот регион , Пирајхме том 2, Зборник, Народен музеј - Куманово во Куманово, 2003 година;
- Прилог кон проучување на објектот “ Коцкарница”во Стоби ( заедно со д-р Живоин Винчиќ), Македонско наследство бр.24, Македонска цивилизација, Скопје 2005 година;
- Тумулот 2 од тумуларната некропола на локалитетот “Долинац “, с.Стрновац, МАА 17;
- Кокино, каталог ( заедно со Ѓ.Ценев ), Д.И. “Тумба” , Куманово, 2005 година.
- Кокино, каталог ( заедно со Л.Трајковска ), Н.У.Музеј - Куманово, 2007 година;
- Кокино - светилиште и стара опсерваторија, Зборник посветен на К. Јорданов, Институт по тракологија, Софија 2007 година.
   
e-mail:

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop