Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Новости

прва | предходна | следна | последна
Новости 21 до 25 од 25

18.04.2012. - УПАТСТВО за подготовка на трудови за печат во Macedoniae acta archaeologica бр. 21

Редакцијата на Macedoniae acta archaeologica Ве информира дека започнува прибирањето на трудовите кои се презентирани на XXI-от Симпозиум на МАНД одржан во октомври 2010 г. во Струмица...
 
 
15.02.2011. - Реакција на Македонското археолошко научно друштво по повод последните случувања на Скопското Кале

По повод последните случувања на скопската тврдина Здружението на археолозите на Македонија (Македонско археолошко научно друштво - МАНД)...
 
 
15.12.2010. - Упатство за подготовка на трудови за печат во списанието Macedoniae acta archaeologica бр. 20

Почитувани колеги,
Редакцијата на Macedoniae acta archaeologica Ве информира дека започнува прибирањето на трудовите кои се презентирани на XX-от Симпозиум на МАНД одржан во декември 2008 г. во Кичево. Трудовите ќе бидат печатени во дваесеттиот број на Маcedonia acta archaeologica...
 
 
26.02.2010. - Дополнување на веб странцита на МАНД

Во тек е обновување на web страната на МАНД (www.mand.org.mk) и се внесуваат податоци за секој член на здружението.
Од Вас бараме:
-кратка биографија 
-библиографија, поделена на а) монографии и б) зборници и списанија (заради подобра прегледност)...
 
 
27.07.2009. - Macedoniae Acta Archaeologica br.19

Драги колеги,
Ве известуваме дека се обезбедени средства за печатење на нашето списание Macedoniae Acta Archaeologica бр.19. Право на учество имаат членовите на друштвото кои имаа пријавено реферат на XIX Симпозиум одржан во Делчево, во 2006 година...
 
 
прва | предходна | следна | последна
Новости 21 до 25 од 25


 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop