Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Ископувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Изложби
   
14.12.2008. - Вучедол – мит што оптојува

Локалитетот Вучедол и културата која го добила името по него секако е своеводенфеномен меѓу појавите кои ги одбележиле праисториските периоди не само во Хрватска,туку и во Европа. Интересот за вучедолската култура која изникнала на просторите на источна Славонија и Срем,но од матичното подрачје во подоцнежните фази се ширела во средноевропските подрачја, не е од понов датум. Во основа тој е присутен од времето на првите систематски истражувања на издигнатиот јужен брег на Дунав,само неколку километри по течението до Вуковар,што во дамнешните триесети години на 19 век ги извршил германскиот археолог Р. Шмит.

На изложбата Вучедол - мит што опстојува се изложени стотина одбрани експонати кои и припаѓаат на вучедолската култура, со желба да се претстави една од најзначајните и најинтересните праисториски култури на просторот на северна Хрватска. Археолошкиот музеј вио Загреб ја реализираше изложбата во соработка со градскиот музеј Винковци и градскиот музеј Вуковар кои поседуваат вредни наоди од вучедолската култура,особено оние кои се откриени во текот на поновите истражувања.

Изложбата во Музејот на Македонија е остварена во соработка со Археолошкиот музеј од Загреб. Автор на изложбата е Жаклин Бален, комесар е Ирена Колиштркоска Настева, а ќе биде отворена во 19:00 часот на 17.12.2008.

 

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop