Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Ископувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Симпозиуми
   
07.11.2014. - ХХIII Симпозиум на МАНД

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ХХIII Симпозиум на МАНД ќе се одржи од 28.-30.11.2014. во Виница. На симпозиумот да бидат претставени трудови со најнови сознанија од последните археолошки истражувања во Р. Македонија.

За сите членови кое се заитресирани за пријавување на труд на симпозиумот истоиот може да го пријават на е-маил адресата:
mdjovanov@yahoo.com до 17ти неомври 2014.

Право на учество во симпозиумот имаат членови на МАНД, кои ќе ја пријават тема и ќе уплатат чланарина во друштвото, за изминатите две години, во износ од 1.000,00 денари, што воедно претставува обврска според Статутот на МАНД.

За учесниците на симпозиумот ќе биде обезбедено хотелското сместување во организација на друштвото. Рефератите презентирани на симпозиумот ќе бидат објавени во зборникот Macedoniae Acta Archaeologica.

Програмата на симпозиумот ќе биде објавена до 24ти ноември 2014 година.

Уплатата да се изведе на следниот начин:

уплатница: ПП10
цел на ознака: Чланарина за 2013 и 2014 година
износ: 1.000,00 денари
МАНД- Македонско археолошко научно друштво
жиро сметка: 200000003502468
банка: Стопанска банка

 

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop