Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Ископувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Симпозиуми
   
9.10.2014. - Промена на терминот за одржување на XXIII Симпозиум - Виница

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Со оглед на тоа што финаскисте средства потребни за одржување на XXIII симпозиум на Македонското археолошко научно друштво сеуште не префрлени на сметката на друштвото, претседателството на МАНД одлучи терминот за одржување на сумпозиумот да се одложи за еден месец т.е. во последниот викенд на ноември. 

Исто така, рокот за доставување на насловите на темите е продолжен до 25.10.2014. година. Покрај насловот, наведете на кој историски период се однесува темата.


Програмата на симпозиумот ќе биде објавена до средината на ноември 2014 година на веб страната на МАНД. 

Пријавување на е-маил адреси: 

Право на учество во симпозиумот имаат членови на МАНД, кои ќе ја пријават темата до посочениот термин и ќе уплатат чланарина во друштвото, за изминатите две години, во износ од 1.000,00 денари, што воедно претставува обврска според Статутот на МАНД. 

Уплатата да се изведе на следниот начин: 

уплатница: ПП10 
цел на ознака: Чланарина за 2013 и 2014 година 
износ: 1.000,00 денари 
МАНД- Македонско археолошко научно друштво 
жиро сметка: 200000003502468 
банка: Стопанска банка
 

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop