Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Ископувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Симпозиуми
   
04.09.2014. - ХХIII Симпозиум на МАНД - Рокот на доставување на насловот на темите

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ХХII Симпозиум на МАНД ќе се одржи во хотел Слив во Виница, во последниот викенд во октомври 2014 година. Намера ена симпозиумот да бидат претставени трудови со најнови сознанија од последните археолошки истражувања во Р. Македонија.  

Рокот на доставување на насловот на темите е 01.10. 2014 година. Покрај насловот, наведете на кој историски период се однесува темата. 

Пријавување на е-маил адреси: 
mdjovanov@yahoo.com или donco@xmkd.com

Право на учество во симпозиумот имаат членови на МАНД, кои ќе ја пријават темата до посочениот термин и ќе уплатат чланарина во друштвото, за изминатите две години, во износ од 1.000,00 денари, што воедно претставува обврска според Статутот на МАНД. 

За учесниците на симпозиумот хотелското сместување кое го организира друштвото. Рефератите презентирани на симпозиумот ќе бидат објавени во зборникот Macedoniae Acta Archaeologica. 

Програмата на симпозиумот ќе биде објавена до средината на октомври 2014 година на веб страната на МАНД. Во рамки на симпозиумот ќе биде одржано Годишно собрание на МАНД. 

Запазување на датумот за пријавување е задолжително.

Уплатата да се изведе на следниот начин: 

уплатница:           ПП10 
цел на ознака:     Чланарина за 2013 и 2014 година 
износ:                     1.000,00 денари 
МАНД- Македонско археолошко научно друштво 
жиро сметка:        200000003502468 
банка:                    Стопанска банка

 

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop