Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Ископувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Симпозиуми
   
06.07.2012. - ХХII Симпозиум на МАНД

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ХХII Симпозиум на МАНД ќе се одржи во хотел Истатов во Дојран, во период од 17 - 20 октомври 2012 година. Намера е на симпозиумот да бидат претставени трудови со најнови сознанија од последните археолошки истражувања во Р. Македонија.

Рокот на доставување на насловот на темите е 10. 09. 2012 година. Покрај насловот, наведете на кој историски период се однесува темата.

Пријавување на е-маил адреси:
marinaot@t-home.mk, или marinaoncevskatodorovska@yahoo.com.

Право на учество во симпозиумот имаат членови на МАНД, кои ќе ја пријават темата до посочениот термин и ќе уплатат чланарина во друштвото, за изминатите две години, во износ од 1.000,00 денари, што воедно претставува обврска според Статутот на МАНД.

За учесниците на симпозиумот хотелското сместување во двокреветни и трокреветни соби, на база на три полни пансиони, го организира друштвото. Рефератите презентирани на симпозиумот ќе бидат објавени во зборникот Macedoniae Acta Archaeologica.

Програмата на симпозиумот ќе биде објавена на крајот на септември 2012 година. Во рамки на симпозиумот ќе биде одржано Годишно собрание на МАНД.

Запазување на датумот за пријавување е задолжително.

Уплатата да се изведе на следниот начин:

уплатница:           ПП10
цел на ознака:     Чланарина за 2011 и 2012 година
износ:                     1.000,00 денари
МАНД- Македонско археолошко научно друштво
жиро сметка:        200000003502468
банка:                    Стопанска банка

 

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop