Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Ископувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Симпозиуми
   
15.11.2008. - Информација за одржување на редовниот 20. Симпозиум на МАНД

Почитувани колеги,

Претседателството на МАНД Ве информира дека 20. Симпозиум на друштвото ќе се одржи во Кичево, во периодот од 03.12.08 г. (среда) до 06.12.08г. (сабота), во Хотел ‛Унион-Империјал“.
Ве молиме до 20.11.08 г. да ги доставите своите наслови од излагањата за учество на овој симпозиум на e-mail адресата: inasteva@hotmail.com или на мобилните телефони (во мрежата на музеите и заводи во Р. Македонија) 075 290 630 - Ирена Колиштркоска Настева и 075 288 193 - Александра Папазовска Санев. Секој пријавен автор со својот труд, според Правилникот за издаваштво на МАНД, го задржува правото за објавување на истиот текст, во стручното списание на друштвото - Macedoniae Acta Archaeologica.
Дипломираните археолози кои сакаат да се зачленат во МАНД ги молиме своите Молби со куса биографија да ги достават на горе наведениот е-маил или на адреса Музеј на Македонија, Курчиска бб, за Македонско археолошко научно друштво, Ирена К. Настева, 1000 Скопје.
Програмата за 20.Симпозиум ќе биде достапна на истава web страница од 21.11.08г.

Со почит,

Ирена Колиштркоска Настева

Претсед. на МАНД

 

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop