Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Ископувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Истражувања
   
8.03.2010. - Проекти од областа на Археолошките Истражувања одобрени од Мин. за култура на Р. Македонија за 2010 година

НУ Музеј на Македонија

Голем Град, Преспанско езеро
Акропола и субурбиум на градот Моробисдон, с. Мородвис, Кочани
Градиште, с. Бразда, Скопје
Голмо градиште, Неготино
Градиште, с. Опила
Кременица, с. Долна бела црква
Градиште, с. Бучинци, Скопје
Голема Пешт, с. Здуње, М. Брод
Големо градиште, с. Конјух, Кратово

НУ Музеј Гевгелија

Градишор, с. Мрамор
Башот - Горна Капија, с. Негорци

НУ Музеј на тетовски крај - Тетово

Епископски базиликален комплекс Градиште, с. Стенче
Градиште, с. Теарце

НУ Музеј Куманово

Градиште, с. Пелинце

НУ Музеј "д-р Никола Незлобински" Струга

Св. Архангел Михаил, Ташмаруништа

НУЗЗСК Музеј Битола


Јени Џамија, Битола

Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп

Сламите
Трештена Стена
Баба, Прилеп
"Алкомена", с. Бучин, Крушево

Завод за заштита на спомениците на култура и музеј - Струмица


Голема Трпеза, Ново Коњарино, с. Ново село

Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Штип

Горно Поле, Балабаниц-Змијарник, с. Стар Караорман
Беш Тепе - Анче, с. Карбинци

Музеј на град Скопје


Церје, с . Говрлево
Мало градиште, с . БраздаНУ Музеј Неготино

Болница, Демир Капија
Ормнков Гроб, с. Тремник
Селиште, с. Вешје

Музеј - Велес

Пештерна црква "Пешти"

НУ Музеј Кавадарци

Картозов Рид, с. Дреново

Народен Музеј Св. Николе

Градиште, с . Кнежје

Музеј на теракотата Виница

Гробана, с. Градец

ЈУ Библиотека "Искра" Кочани

Св. Атанас, с. Спанчево
Локубија, Кочани

ЈНУ Интитут за старословенска култура Прилеп

Маркови Кули, Варош

Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид

Самоилова Тврдина - Цитадела

Филозофски Факултет - Скопје, Иститут за Археологија

Старо Бонче, с. Бонче, Прилеп
Градиште, с. Црнобуки

Национален конзерваторски центар


Борче, Општина Ростуше и Маврово
 

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop