Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Ископувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Симпозиуми
   
02.10.2008. - Редовен ХХ Симпозиум на Македонско Археолошко Научно Друштво

Декември 2008, се предвидува да се одржи редовниот симпозиум на МАНД. Поточниот датом ќе биде наскоро објавен и доставен на сите членови на МАНД. Град домаќин на овој симпозиум ќе биде Кичево, кадешто ќе биде и сметувањето на членовите. Доколку на ќленовите на МАНД ви се подготвени темите ве молиме да ни ги доставите нивните наслови на адреса: Ќурчиска б.б.,
1000 Скопје или пак на е-mail: contact@mand.org.mk.

За оние членови кои ги немаат подмирено трошоците за членство (500 денари за година), истите може да ги уплатите на жиро сметката на МАНД: 200 000 003 50 24 68 со ЕМБ 4030994175476 - Стопанска Банка, со назнака Македонско Археолошко Научно Друштво - Скопје, за чланарина или пак директно да ги уплатите во сметководството на Музеј на Македонија кај Мирјана Костова.

Во надеж за активна соработка и комуникација ги очекуваме вашите наслови за предотниот симпозиум.

Од Претседателството на МАНД
 

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop