Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор

За да одбереш MAA кликни на бројот

Акта бр. Симозиум Година на издавање Место на издавање
1 Скопје 1975 Прилеп
2   1976 Прилеп
3 Прилеп 1977 Прилеп
4   1978 Прилеп
5 Охрид 1979 Прилеп
6   1983 Скопје
7/8 Скопје/Битола 1987 Скопје
9 Отешево 1988 Скопје
10 Кочани 1989 Скопје
11 Струмица 1990 Скопје
12 Скопје 1991 Скопје
13 Скопје 1992 Скопје
14 Св. Николе 1996 Скопје
15 Виница 1999 Скопје
16 Валандово 2005 Скопје
17 Велес 2006 Скопје
18 Гевгелија 2008 Скопје
19 Делчево 2010 Скопје

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop